کمپانی پرولایت به ارائه محصولات با کیفیت در دنیا معروف است. این کمپانی همواره در جهت پیشبرد اهداف خود برای دستیابی به بالاترین سطوح کیفیت تلاش می کند و دارای خط تولید در ایالات متحده، چین، انگلستان و رومانی است. کمپانی پرولایت به طور مستمر ابزارها و روش های خود را برای رسیدن به بالاترین کیفیت ارزیابی می کند و از قابل اطمینان بودن محصولات و سازگاری آنها اطمینان حاصل می کند. کمپانی پرولایت، بزرگترین واحد تحقیق و توسعه (R & D) را در میان تمامی شرکت های تولید کننده رزین داراست. محققان کمپانی پرولایت قادر به تولید محصولات جدید و ارائه راه حل های نوآورانه جدید متناسب با نیاز بازار هستند.

گالری

اطلاعات تماس

021-79315

تهران - خ شریعتی

رزین های تبادل یونی کیلات پرولایت

طیف وسیعی از رزین های تبادل یونی کیلات پرولایت شامل گروه‌های عملکردی ویژه‌ای هستند که به این رزین‌ها انتخاب‌ پذیری برتر برای یون‌های هدف خاص می‌دهد. این انتخاب‌پذیری برای جداسازی‌های چالش‌ برانگیز که در آن کاتیون‌های اسید قوی معمولی یا رزین‌های آنیونی باز قوی بی‌اثر هستند، عمدتاً در جایی که غلظت‌های بالایی از یون‌های رقابتی وجود دارد، یا زمانی که نشت باقی‌مانده بسیار کم مورد نیاز است، مفید است.

محصولات کیلات پرولایت (Chelation) با تشکیل کمپلکس های قوی با یون هدف و گروه های عاملی روی رزین، متفاوت از رزین های تبادل یونی عمل می کنند. بسته به محصول کیلیت مورد استفاده، بازسازی با ایجاد اختلال در تشکیل کمپلکس یا با استفاده از یک لیگاند رقیب که مطلوب تر از گروه عاملی رزین است امکان پذیر است. رزین های کیلات در طیف وسیعی از  کاربردهای حذف و بازیابی فلزات ، از بازیافت اولیه فلزات گرانبها و همچنین حذف ناخالصی هایی که ممکن است به عنوان ردپایی صرف در فرآیندهای خلوص بالا وجود داشته باشند، یافت می شوند.

کاربردهای رایج برای رزین های تبادل یونی کیلات (Chelation) عبارتند از:

  • کلسیم زدایی آب نمک در صنعت کلر قلیایی
  • رزین در خمیر (RIP) برای جذب فلزات پایه (مس، نیکل، کبالت، روی)
  • حذف کروم شش ظرفیتی از  آب آشامیدنی
  • حذف بور در آب فرآیند نیمه هادی
  • بازیابی کاتالیزورهای فلزات گرانبها با ارزش بالا
  • حذف جیوه، قابل احیا و غیر قابل احیا

آنتیموان

نام رزین ساختار رزین
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9500H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، فرم هیدروژنی
MTS9510PF پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، اندازه ذرات یکنواخت
MTS9570 رزین کیلیت پلی استایرنیک، فسفونیک و سولفونیک اسید

بیسموت

نام رزین ساختار رزین
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9500H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، فرم هیدروژنی
MTS9510PF پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، اندازه ذرات یکنواخت
MTS9570 رزین کیلیت پلی استایرنیک، فسفونیک و سولفونیک اسید

بور

نام رزین ساختار رزین
S108 رزین کلات کننده پلی استایرن درشت متخلخل، N-متیل گلوکامین، درجه آب آشامیدنی

کلسیم زدایی آب نمک

نام رزین ساختار رزین
S930PLUS رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
S9320 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
S940 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک

تصفیه آب نمک

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
S930PLUS رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
S9320 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
S940 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک

عملکرد کیلینگ

نام رزین ساختار رزین
MTS9850 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، پلی آمین

تصفیه حمام کروم III

نام رزین ساختار رزین
MTS9100 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، آمیدوکسیم

کبالت

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9301 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایمینودی استیک اسید، درجه RIP

فلز مس

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9301 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایمینودی استیک اسید، درجه RIP
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9500H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، فرم هیدروژنی
MTS9600 رزین کلات کننده پلی استایرن، بیسپیکولیل آمین
MTS9850 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، پلی آمین

تصفیه الکترولیت مس

نام رزین ساختار رزین
MTS9510PF پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، اندازه ذرات یکنواخت

رنگ زدایی – لاکتولوز

نام رزین ساختار رزین
S108 رزین کلات کننده پلی استایرن درشت متخلخل، N-متیل گلوکامین، درجه آب آشامیدنی

بازیابی گالیوم از بایر مشروب

نام رزین ساختار رزین
MTS9701 پلی اکریلیک، رزین کلات آمیدوکسیم، فرم پایه آزاد، گرید مش ریز

حذف گالیوم

نام رزین ساختار رزین
MTS9701 پلی اکریلیک، رزین کلات آمیدوکسیم، فرم پایه آزاد، گرید مش ریز

طلا – ماتریس اسیدی

نام رزین ساختار رزین
MTS9140 رزین کیلیتی پلی استایرن ماکرو متخلخل، تیوره
MTS9200 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایزوتیورونیوم، غیر قابل احیا

حذف فلزات سنگین

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا

حذف کروم شش ظرفیتی

نام رزین ساختار رزین
S106 اپوکسی، رزین کیلیت پلی آمین، درجه آب آشامیدنی

آهن

نام رزین ساختار رزین
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9500H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، فرم هیدروژنی
MTS9570 رزین کیلیت پلی استایرنیک، فسفونیک و سولفونیک اسید

جیوه

نام رزین ساختار رزین
MTS9140 رزین کیلیتی پلی استایرن ماکرو متخلخل، تیوره
MTS9200 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایزوتیورونیوم، غیر قابل احیا

نیکل 

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9301 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایمینودی استیک اسید، درجه RIP
MTS9600 رزین کلات کننده پلی استایرن، بیسپیکولیل آمین

تصفیه سولفات نیکل

نام رزین ساختار رزین
MTS9501 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک

فلزات گروه پلاتین

نام رزین ساختار رزین
MTS9850 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، پلی آمین

فلزات گرانبها

نام رزین ساختار رزین
MTS9100 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، آمیدوکسیم
MTS9140 رزین کیلیتی پلی استایرن ماکرو متخلخل، تیوره
MTS9200 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایزوتیورونیوم، غیر قابل احیا

نوع محصول – کیلیت

نام رزین ساختار رزین
MTS9100 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، آمیدوکسیم
MTS9140 رزین کیلیتی پلی استایرن ماکرو متخلخل، تیوره
MTS9200 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایزوتیورونیوم، غیر قابل احیا
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9301 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایمینودی استیک اسید، درجه RIP
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9500H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، فرم هیدروژنی
MTS9501 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9510PF پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، اندازه ذرات یکنواخت
MTS9570 رزین کیلیت پلی استایرنیک، فسفونیک و سولفونیک اسید
MTS9600 رزین کلات کننده پلی استایرن، بیسپیکولیل آمین

تصفیه فاضلاب

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9850 رزین کلت متخلخل پلی اکریلیک، پلی آمین

فلز روی

نام رزین ساختار رزین
MTS9300 رزین کلات کننده پلی استایرن ماکرو متخلخل، ایمینودی استیک اسید، با ظرفیت بالا
MTS9300H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات کننده اسید ایمینودی استیک، فرم هیدروژنی، ظرفیت بالا
MTS9301 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، ایمینودی استیک اسید، درجه RIP
MTS9500 رزین کلات متخلخل پلی استایرن، آمینوفسفونیک
MTS9500H پلی استایرن ماکرو متخلخل، رزین کلات آمینوفسفونیک، فرم هیدروژنی

رزین های تبادل یونی کیلات برای حذف فلزات سنگین می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. توجه داشته باشید قیمت رزین تبادل یونی پرولایت بر اساس کاربرد، نوع ساختار می تواند متغیر باشد. برای اطلاع از لیست قیمت رزین پرولایت می توانید از طریق همین لینک اقدام کنید.

 

منبع: purolite.com

یک دیدگاه بنویسید